vabon.se - Utförda jobb

Utförda jobb


Svetsning av diffusionstät vattenledning 630 mm och gasledning 250 mm åt NRC i Göteborg.Vabon utför svetsningen av 1000 mm tryckspillsledningar till Borås nya reningsverk, Sobacken. Sammanlagt en dryg mil ledning för Veidekkes räkning.


Vabon stumsvetsar nya ledningar på Lundbybadet för Göteborgs Park och Naturförvaltning.


Vabon monterar GAP-ledning på Lilla bommen för Veidekkes räkning.


Vabon svetsar processvattenledning och bygger ut brandvattennätet på Södra cell i Väröbacka för NCC:s räkning.


Vabon utför svetsningen av ledningar till den nya fontänen på Götaplatsen åt Park och Naturförvaltningen.


Vabon lagar en 1400 mm sentabledning för NCC:s räkning på Södra cell i Väröbacka.


Bohusberget omvandlas sakta men säkert till villatomter. Vabon sköter mätning, arbetsledning samt rörläggningen.


Läggning av vägtrummor åt NCC i Kärra.