Utförda jobb


Vabon stumsvetsar nya ledningar på Lundbybadet för Göteborgs Park och Naturförvaltning.


Vabon svetsar processvattenledning och bygger ut brandvattennätet på Södra cell i Väröbacka för NCC:s räkning.


Vabon utför svetsningen av ledningar till den nya fontänen på Götaplatsen åt Park och Naturförvaltningen.


Vabon lagar en 1400 mm sentabledning för NCC:s räkning på Södra cell i Väröbacka.


Bohusberget omvandlas sakta men säkert till villatomter. Vabon sköter mätning, arbetsledning samt rörläggningen.


Läggning av vägtrummor åt NCC i Kärra.


Vabon svetsar nya vattenledningar åt Volvo.


Vattenledningsarbete åt Mölndal kommun.


Rörläggning.


Sättning av pumpstation åt Vårgårda kommun.