Ultraljud - oförstörande provning av PE-rör

Ett stort problem inom PE-svetsning har länge varit att den enda provningen av rör och skarvar som funnits tillgänglig har varit förstörande provning. Som första aktör i Sverige kan Vabon erbjuda provning av PE-rör genom ultraljudsteknologi. Denna unika icke-förstörande metod låter oss snabbt och enkelt prova elmuffskarvar för att fastställa svetsfogens kvalitet.

Metod för ultraljudsprovning

Den aktuella skarven bedöms först visuellt enligt riktlinjerna i DVS 2202 Supplement 2. Därefter delas den upp i ett antal sektorer som skannas med ultraljud. Med hjälp av materialet ultraljudsinspektionen ger oss kan vi bekräfta felen i den visuella bedömningen eller hitta fel som inte syns utifrån.

En korrekt utförd skarv.

Den här skarven saknar vidhäftning, en luftspalt har bildats där plasten istället skulle ha smält ihop.

En skarv där elmuffens trådar flyttat sig och orsakat överhettning av materialet.