Relining & fräsning

Vabon erbjuder relining av självfallsledningar i dimensionerna 75-400 mm. Vi använder Epros Drain-liner som levereras av Trelleborg, där relining utförs med vräng-trumma där befintlig ledning infodras med nytt foder.

  • Dimensionering och typ av foder styrs av beräkningar enligt svensk vattens publikation P101
  • Strumpan sätts på plats och härdas med hjälp av ånga
  • Anslutande ledningar återöppnas med fräsrobot
  • Se tillverkarens demofilm

Äldre ledningar kan dras med många olika problem, såsom inträngande rötter, härdade fettklumpar eller cement. Vår fräsrobot kan återställa en lednings kapacitet och väsentligt skjuta fram en omläggning.

  • Rörsystemet inspekteras av Vabon för att fastställa dess skick och eventuell åtgärd
  • Bortfräsning av hinder i ledningar, såsom instickande rör, rötter, betong mm.

Strumpan har nått sitt mål i brunnen och härdningsprocessen med ånga inleds.

Vår fräsrobot görs klar för arbete.