epros® DrainPacker - punktreparation

Vabon tillhandahåller det senaste inom punkreparationer. Tekniken vi använder möjliggör invändig lagning av dag- eller spillvattenledningar utan att grävning är nödvändig. Metoden fungerar lika bra i både plast och betongledningar.

Så här går det till:

  • Med hjälp av vår filmutrustning lokaliseras skadan exakt och sätts ut
  • Tvåkomponentslösningen blandas ovanpå en armerande duk
  • Duken med lösningen på rullas upp på den s.k. packern
  • Packern skjuts in i röret i höjd med skadan och blåses därefter upp
  • Tvåkomponentslösningen härdar och bildar tillsammans med duken en stark lagning
  • Packern töms på luft och dras ut igen, därefter är röret klart för användning
Vi utför reparationer i de flesta dimensioner, kontakta oss gärna för mer information.

Länk till tillverkarens demofilm

Packern plastas in.

Den armerande duken rullas upp på packern.

Det invändiga resultatet efter lagning.