Läcksökning

En läcka på ett trycksatt ledningssystem kan vålla en mängd olika bekymmer. I de allra flesta fall finns det ett likhetstecken mellan en läcka och ekonomisk förlust. Det är därför av högsta vikt att snabbt kunna isolera var på ledningssträckan det läcker och när det gäller att snabbt få svar så är spårning med gas väldigt effektivt.

Vår tjänst innebär att vi sprutar in spårgas i ert ledningssystem, efter det kan vi söka av nätet med vår marksond och snabbt isolera läckan.