Rörinspektion

TV-inspektion av ledningar är ett väldigt effektivt sätt att ta reda på vilken kondition ett äldre rörsystem är i. Tillsammans med de tilläggstjänster vi erbjuder är det även ett effektivt sätt att kontrollera nylagda ledningar.

Vi erbjuder:

  • TV-inspektion av dimensionerna 40-1800 mm
  • Filmning i enlighet med Svenskt vattens standarder VAV P91 och VAV P93
  • Spolning av nya och gamla ledningar enligt Svenskt vattens publikation VAV P77
  • Inspektion av gamla ledningar för att fastslå kondition och för att föreslå eventuella åtgärder
  • Kontroll av nylagda ledningar med profil- och deformationsmätning med laser

Vabon har genomgått STVF:s utbildning (Sveriges TV-inspektionsföretag) och är auktoriserade för rörinspektion.

Bild från inspektion med vår Rover.

Deformationsmätning med laser.